Módosítások - AFET_AM(2016)573037Módosítások
AFET_AM(2016)573037

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete
Ivo Vajgl
(PE569.831v01-00)
a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2015. évi jelentésről

18.1.2016

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: