Pakeitimai - AFET_AM(2016)573037Pakeitimai
AFET_AM(2016)573037

Pasiūlymo dėl rezoliucijos projektas
Ivo Vajgl
(PE569.831v01-00)
dėl 2015 m. ataskaitos dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos

18.1.2016

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: