Amendamente - AFET_AM(2016)573037Amendamente
AFET_AM(2016)573037

Proiect de propunere de rezoluție
Ivo Vajgl
(PE569.831v01-00)
Raportul pe 2015 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

18.1.2016

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: