18.1.2016
AFET_AM(2016)573037
Utkast till förslag till resolution
Ivo Vajgl
(PE569.831v01-00)
2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 1059kWORD 1075k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy