19.9.2019
AFET_AM(2019)641095
GROZĪJUMI Nr.
1 - 62
Atzinuma projekts
Michael Gahler
(PE639.811v01-00)
Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
(2019/2028(BUD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 237kWORD 72k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika