19.9.2019
AFET_AM(2019)641095
AMENDAMENTELE
1 - 62
Proiect de aviz
Michael Gahler
(PE639.811v01-00)
Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile
(2019/2028(BUD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 228kWORD 72k
Notă juridică - Politica de confidențialitate