26.11.2020
AFET_AM(2020)660365
POPRAWKI
1 - 268
Projekt sprawozdania
María Soraya Rodríguez Ramos
(PE658.923v01-00)
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych
(2020/2128(INI))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 549kWORD 142k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności