26.11.2020
AFET_AM(2020)660365
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 - 268
Návrh správy
María Soraya Rodríguez Ramos
(PE658.923v01-00)
Odporúčanie Rade k 75. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov
(2020/2128(INI))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 525kWORD 180k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia