PDF 187kWORD 1046k

 

Комисия по външни работи

 

AFET(2019)0902_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 2 септември 2019 г., 15.30–18.30 ч.

Вторник, 3 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.00 ч.

Брюксел

Зала: Йожеф Антал (2Q2)

2 септември 2019 г., 15.30–18.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

При закрити врати

3. Размяна на мнения с Гунар Виганд, изпълнителен директор за Азия и Тихоокеанския регион, ЕСВД, относно положението в Кашмир

* * *

4. Размяна на мнения с Пекка Хаависто, министър на външните работи на Финландия, относно приоритетите на финландското председателство

5. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

AFET/9/00541

 2019/2028(BUD) 

 

Докладчик по становище:

 

Михаел Галер (PPE)

PA – PE639.811v01-00
AB – PE640.641v01-00

Водеща:

 

BUDG –

Моника Холмайер (PPE)
Ейдер Гардиасабал Рубиал (S&D)

 

 

         Разглеждане на измененията по бюджета

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 5 септември 2019 г., 12.00 ч.

3 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

6. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

AFET/9/00541

 2019/2028(BUD) 

 

Докладчик по становище:

 

Михаел Галер (PPE)

PA – PE639.811v01-00
AB – PE640.641v01-00

Водеща:

 

BUDG –

Моника Холмайер (PPE)
Ейдер Гардиасабал Рубиал (S&D)

 

 

         Приемане на измененията по бюджета

*** Край на електронното гласуване ***

При закрити врати

7. Размяна на мнения с Йохан Затлер, новоназначен ръководител на делегацията на ЕС в Босна и Херцеговина (в съответствие с декларацията относно политическата отговорност на върховния представител/заместник-председател)

При закрити врати

8. Размяна на мнения с Ханс Грундберг, новоназначен ръководител на делегацията на ЕС в Йемен (в съответствие с декларацията относно политическата отговорност на върховния представител/заместник-председател)

При закрити врати

9. Размяна на мнения с Игнасио Ибанес Рубио, новоназначен ръководител на делегацията на ЕС в Бразилия (в съответствие с декларацията относно политическата отговорност на върховния представител/заместник-председател)

3 септември 2019 г., 14.30–18.00 ч.

10. Размяна на мнения с Меглена Кунева, ръководител на делегацията на ЕС в Съвета на Европа

11. Представяне на отчет относно парламентарните избори в Украйна от 22 юли 2019 г.

При закрити врати

12. Размяна на мнения с Мати Масикас, новоназначен ръководител на делегацията на ЕС в Украйна (в съответствие с декларацията относно политическата отговорност на върховния представител/заместник-председател)

При закрити врати

13. Размяна на мнения с Од Майо-Коиш, ръководител на делегацията на ЕС в Аржентина

14. Разни въпроси

15. Следващи заседания

         30 септември 2019 г., 15.00–18.30 ч.

         1 октомври 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Последно осъвременяване: 29 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност