PDF 192kWORD 1013k

 

Výbor pro zahraniční věci

 

AFET(2019)0902_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 2. září 2019, 15:30–18:30

Úterý 3. září 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:00

Brusel

Místnost: József Antall (2Q2)

2. září 2019, 15:30–18:30

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

Neveřejná schůze

3. Výměna názorů ohledně situace v Kašmíru s Gunnarem Wiegandem, výkonným ředitelem pro Asii a Tichomoří, ESVČ

* * *

4. Výměna názorů ohledně priorit finského předsednictví s Pekkou Haavistem, ministrem zahraničních věcí Finska

5. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

AFET/9/00541

 2019/2028(BUD) 

 

Zpravodaj:

 

Michael Gahler (PPE)

PA – PE639.811v01-00
AB – PE640.641v01-00

Příslušný výbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         projednání rozpočtových pozměňovacích návrhů

         projednání návrhu stanoviska

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 5. září 2019, 12:00

3. září 2019, 9:00–12:30

*** Elektronické hlasování ***

6. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

AFET/9/00541

 2019/2028(BUD) 

 

Zpravodaj:

 

Michael Gahler (PPE)

PA – PE639.811v01-00
AB – PE640.641v01-00

Příslušný výbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         přijetí rozpočtových pozměňovacích návrhů

*** Konec elektronického hlasování ***

Neveřejná schůze

7. Výměna názorů s nově jmenovaným vedoucím delegace EU v Bosně a Hercegovině Johannem Sattlerem (v souladu s prohlášením vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise o politické odpovědnosti)

Neveřejná schůze

8. Výměna názorů s nově jmenovaným vedoucím delegace EU v Jemenu Hansem Grundbergem (v souladu s prohlášením vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise o politické odpovědnosti)

Neveřejná schůze

9. Výměna názorů s nově jmenovaným vedoucím delegace EU v Brazílii Ignaciem Ybáñezem Rubiem (v souladu s prohlášením vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise o politické odpovědnosti)

3. září 2019, 14:30–18:00

10. Výměna názorů s paní Meglenou Kunevovou, vedoucí delegace EU při Radě Evropy

11. Stručná zpráva o parlamentních volbách na Ukrajině, které se konaly dne 22. července 2019

Neveřejná schůze

12. Výměna názorů s nově jmenovaným vedoucím delegace EU na Ukrajině Mattim Maasikasem (v souladu s prohlášením vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise o politické odpovědnosti)

Neveřejná schůze

13. Výměna názorů s vedoucí delegace EU v Argentině Aude Maio-Colicheovou

14. Různé

15. Příští schůze

         30. září 2019, 15:00–18:30

         1. října 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30

Poslední aktualizace: 29. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí