PDF 194kWORD 273k

 

Komisja Spraw Zagranicznych

 

AFET(2019)0902_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 2 września 2019 r., w godz. 15.30 – 18.30

Wtorek 3 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.00

Bruksela

Sala: József Antall (2Q2)

2 września 2019 r., w godz. 15.30 – 18.30

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

Przy drzwiach zamkniętych

3. Wymiana poglądów z Gunnarem Wiegandem, dyrektorem zarządzającym ds. Azji i Pacyfiku w ESDZ, na temat sytuacji w Kaszmirze

* * *

4. Wymiana poglądów z Pekka Haavisto, ministrem spraw zagranicznych Finlandii, na temat priorytetów prezydencji fińskiej

5. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

AFET/9/00541

 2019/2028(BUD) 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Michael Gahler (PPE)

PA – PE639.811v01-00
AB – PE640.641v01-00

Przedm. właśc.:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Rozpatrzenie poprawek budżetowych

         Rozpatrzenie projektu opinii

         Termin składania poprawek: 5 września 2019 r., godz. 12.00

3 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

*** Głosowanie elektroniczne ***

6. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

AFET/9/00541

 2019/2028(BUD) 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Michael Gahler (PPE)

PA – PE639.811v01-00
AB – PE640.641v01-00

Przedm. właśc.:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Przyjęcie poprawek budżetowych

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

Przy drzwiach zamkniętych

7. Wymiana poglądów z Johannem Sattlerem, nowo mianowanym szefem delegatury UE w Bośni i Hercegowinie (zgodnie z deklaracją wysokiej przedstawiciel / wiceprzewodniczącej w sprawie odpowiedzialności politycznej)

Przy drzwiach zamkniętych

8. Wymiana poglądów z Hansem Grundbergiem, nowo mianowanym szefem delegatury UE w Jemenie (zgodnie z deklaracją wysokiej przedstawiciel / wiceprzewodniczącej w sprawie odpowiedzialności politycznej)

Przy drzwiach zamkniętych

9. Wymiana poglądów z Ignaciem Ybáñezem Rubio, nowo mianowanym szefem delegatury UE w Brazylii (zgodnie z deklaracją wysokiej przedstawiciel / wiceprzewodniczącej w sprawie odpowiedzialności politycznej)

3 września 2019 r., w godz. 14.30 – 18.00

10. Wymiana poglądów z Megleną Kunewą, szefową Delegatury UE przy Radzie Europy

11. Sprawozdanie z wyborów parlamentarnych na Ukrainie w dniu 22 lipca 2019 r.

Przy drzwiach zamkniętych

12. Wymiana poglądów z Mattim Maasikasem, nowo mianowanym szefem delegatury UE na Ukrainie (zgodnie z deklaracją wysokiej przedstawiciel / wiceprzewodniczącej w sprawie odpowiedzialności politycznej)

Przy drzwiach zamkniętych

13. Wymiana poglądów z Aude Maio-Coliche, szefową delegatury UE w Argentynie

14. Sprawy różne

15. Następne posiedzenia

         30 września 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30

         1 października 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30

Ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności