PDF 189kWORD 310k

 

Commissie buitenlandse zaken

 

AFET(2020)0120_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 20 januari 2020, 15.00 - 16.30 uur en 16.30 - 17.30 uur  (coördinatorenvergadering)

Dinsdag 21 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

20 januari 2020, 15.00 - 16.30 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren

4. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         6-7 november 2019 PV – PE643.170v01-00

         18 november 2019 PV – PE644.749v01-00

         25 november 2019 PV – PE644.816v01-00

5. Sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

AFET/9/01194

*** 2019/0181(NLE) 12158/2019 – C9-0004/2020

 

Rapporteur voor advies:

 

Petras Auštrevičius (Renew)

PA – PE646.758v01-00

Bevoegd:

 

LIBE –

Petar Vitanov (S&D)

PR – PE646.765v01-00

 

         Behandeling ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 3 februari 2020, 12.00 uur

6. Sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de versoepeling van de afgifte van visa

AFET/9/01192

*** 2019/0182(NLE) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Petras Auštrevičius (Renew)

PA – PE646.757v01-00

Bevoegd:

 

LIBE –

Antony Hook (Renew)

PR – PE644.818v01-00

 

         Behandeling ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 3 februari 2020, 12.00 uur

20 januari 2020, 15.45 uur

Met gesloten deuren

7. Gedachtewisseling met João Vale de Almeida, onlangs benoemd tot hoofd van de EU-delegatie in het Verenigd Koninkrijk (overeenkomstig de verklaring over politieke verantwoordingsplicht van de VV/HV)

20 januari 2020, 16.30 - 17.30 uur  (coördinatorenvergadering)

Met gesloten deuren

8. Coördinatorenvergadering

* * *

21 januari 2020, 9.00 uur

9. Nabespreking over de AFET-delegatie naar Oekraïne, van 5 t/m 7 december 2019

21 januari 2020, 9.15 - 11.15 uur

10. OPENBARE HOORZITTING: "Het Oostelijk Partnerschap - visie van ontwikkeling na 2020" - zie afzonderlijk programma

* * *

In samenwerking met de delegatie voor de betrekkingen met de zuidelijke Kaukasus (DSCA)

11. Gedachtewisseling over de situatie in Georgië, inclusief aan de administratieve grens, met Kakha Khuchava, ondervoorzitter van het Parlement van Georgië, en Ketevan Tsikhelashvili, minister van Verzoening en Burgerlijke Gelijkheid van Georgië

------

12. Sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

AFET/9/00396

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Voorzitter:

 

David McAllister (PPE)

 

Bevoegd:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

 

 

         Behandeling ontwerpadvies in briefvorm

21 januari 2020, 14.30 uur

In samenwerking met de Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur

13. Gedachtewisseling met de minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Paraguay (tijdelijk voorzitterschap van Mercosur), ambassadeur Antonio Rivas, over de betrekkingen tussen de EU en Mercosur

21 januari 2020, 15.00 uur

Stand van de lopende interinstitutionele onderhandelingen:
 

Gezamenlijk met de Commissie ontwikkelingssamenwerking, artikel 58 (zie afzonderlijke ontwerpagenda)

14. Vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Rapporteurs:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Bevoegd:

 

AFET, DEVE

 

 

 

15. Vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III)

AFET/9/01502

***I 2018/0247(COD) COM(2018)0465 – C8-0274/2018

 

Corapporteurs:

 

Tonino Picula (S&D)
Željana Zovko (PPE)

 

Bevoegd:

 

AFET

 

 

 

21 januari 2020, 15.30 - 16.30 uur

16. Gedachtewisseling met Gordan Grlić Radman, minister van Buitenlandse en Europese Zaken van de Republiek Kroatië, over de prioriteiten van het Kroatische voorzitterschap

21 januari 2020, 16.30 - 17.30 uur

Tezamen met de Subcommissie veiligheid en defensie en in samenwerking met de Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO

17. Gedachtewisseling met Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO

21 januari 2020, 17.30 uur

*** Elektronische stemming ***

18. Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

AFET/9/01027

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Vangelis Meimarakis (PPE)

PA – PE643.159v01-00
AM – PE644.929v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

 

         Goedkeuring amendementen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 11 december 2019, 17.00 uur

19. Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden

AFET/9/00875

 2019/2064(DEC) COM(2019)0316[10] – C9-0059/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Vangelis Meimarakis (PPE)

PA – PE643.198v01-00
AM – PE644.930v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.835v01-00

 

         Goedkeuring amendementen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 11 december 2019, 17.00 uur

20. Sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

AFET/9/00396

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Voorzitter:

 

David McAllister (PPE)

 

Bevoegd:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

 

 

         Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

*** Einde elektronische stemming ***

21 januari 2020, 17.45 - 18.30 uur

21. Gedachtewisseling met Adel Al Jubeir, minister van Buitenlandse Betrekkingen van het Koninkrijk Saudi-Arabië

22. Rondvraag

23. Volgende vergaderingen

         3 februari 2020, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 15 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid