PDF 180kWORD 304k

 

 

Commissie buitenlandse zaken

 

AFET(2020)0219_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 19 februari 2020, 9.00 - 13.00 uur en 14.30 - 18.30 uur

Donderdag 20 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

1. Aanneming van de agenda

2. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         5 februari 2020 PV – PE647.045v01-00

3. Mededelingen van de voorzitter

4. Gedachtewisseling met David Beasley, uitvoerend directeur van het Wereldvoedselprogramma

19 februari 2020, 10.00 uur

Met gesloten deuren

5. Gedachtewisseling met Fernando Gentilini, algemeen directeur van de EDEO voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika, over het vredesproces in het Midden-Oosten

* * *

19 februari 2020, 10.45 uur

6. Gedachtewisseling met Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken van Qatar

19 februari 2020, 11.30 uur

7. Gedachtewisseling met Riad Al-Maliki, minister van Buitenlandse Zaken van Palestina

19 februari 2020, 12.15 uur

8. Gedachtewisseling met Aharon Leshno-Yaar, ambassadeur van Israël bij de Europese Unie en de NATO

19 februari 2020, 14.30 - 18.30 uur

*** Elektronische stemming ***

9. Sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de versoepeling van de afgifte van visa

AFET/9/01192

*** 2019/0182(NLE) 12362/2019 – C9-0013/2020

 

Rapporteur voor advies:

 

Petras Auštrevičius (Renew)

PA – PE646.757v01-00

Bevoegd:

 

LIBE –

Ondřej Kovařík (Renew)

PR – PE644.818v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 3 februari 2020, 12.00 uur

10. Sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

AFET/9/01194

*** 2019/0181(NLE) 12158/2019 – C9-0004/2020

 

Rapporteur voor advies:

 

Petras Auštrevičius (Renew)

PA – PE646.758v01-00

Bevoegd:

 

LIBE –

Petar Vitanov (S&D)

PR – PE646.765v01-00
AM – PE647.140v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 3 februari 2020, 12.00 uur

11. Aanbeveling aan de hoge vertegenwoordiger en aan de Raad overeenkomstig artikel 118, over de voorbereiding op het toetsingsproces van 2020 van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), kernwapenbeheersing en mogelijkheden voor nucleaire ontwapening

AFET/9/02160

 2020/2004(INI) 

 

Rapporteur:

 

Sven Mikser (S&D)

PR – PE645.058v02-00
AM – PE646.945v01-00

Bevoegd:

 

AFET

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 28 januari 2020, 12.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

19 februari 2020, 15.00 uur

Met gesloten deuren

12. Gedachtewisseling met João Vale de Almeida, onlangs benoemd tot hoofd van de EU-delegatie in het Verenigd Koninkrijk (overeenkomstig de verklaring over politieke verantwoordingsplicht van de VV/HV)

* * *

19 februari 2020, 15.45 uur

13. Connectiviteit EU-Azië
Gedachtewisseling met Romana Vlahutin, Ambassador at Large voor Connectiviteit in de Europese Dienst voor extern optreden

19 februari 2020, 16.45 uur

14. Gedachtewisseling met de EDEO over de situatie in Venezuela

20 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur

15. Richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

AFET/9/02137

 2019/2213(BUD) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Nikos Androulakis (S&D)

PA – PE646.992v01-00

Bevoegd:

 

BUDG –

Pierre Larrouturou (S&D)

PR – PE647.107v01-00

 

         Gedachtewisseling

         Termijn voor de indiening van amendementen: 21 februari 2020, 11.00 uur

16. Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de Westelijke Balkan, in de aanloop naar de top van mei 2020

AFET/9/02113

 2019/2210(INI) 

 

Rapporteur:

 

Tonino Picula (S&D)

PR – PE646.913v01-00

Bevoegd:

 

AFET

 

 

Adviezen:

 

INTA –

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

PA – PE646.975v03-00

 

         Gedachtewisseling

         Termijn voor de indiening van amendementen: 27 februari 2020, 11.00 uur

17. Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over het Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020

AFET/9/02111

 2019/2209(INI) 

 

Rapporteur:

 

Petras Auštrevičius (Renew)

 

Bevoegd:

 

AFET

 

 

Adviezen:

 

INTA –

Markéta Gregorová (Verts/ALE)

PA – PE646.754v01-00

 

         Gedachtewisseling

         Termijn voor de indiening van amendementen: 26 februari 2020, 12.00 uur

18. Rondvraag

19. Volgende vergaderingen

         16 maart 2020, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

         17 maart 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 13 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid