PDF 206kWORD 299k

 

 

Výbor pre zahraničné veci

 

AFET(2020)0316_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 16. marca 2020 od 15.00 do 17.15 h a od 17.15 do 18.30 h  (schôdza koordinátorov)

utorok 17. marca 2020 od 9.00 do 13.00 h a od 14.30 do 18.30 h

Brusel

16. marca 2020 od 15.00 do 17.15 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Oznámenia predsedníctva o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori

4. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         9. januára 2020 PV – PE646.881v01-00

5. Nová stratégia EÚ – Afrika: partnerstvo pre udržateľný a inkluzívny rozvoj

AFET/9/02634

 2020/2041(INI) 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Anna Fotyga (ECR)

 

Gestorský výbor:

 

DEVE*

 

 

 

         výmena názorov

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 2. jún 2020, 12.00 h

6. Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k západnému Balkánu pred samitom v roku 2020

AFET/9/02113

 2019/2210(INI) 

 

Spravodajca:

 

Tonino Picula (S&D)

PR – PE646.913v01-00
AM – PE648.421v01-00

Gestorský výbor:

 

AFET

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

INTA –

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

PA – PE646.975v03-00
AM – PE648.388v01-00

 

         preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 2. marec 2020, 11.00 h

7. Výklad výkonného riaditeľa Európskej nadácie na podporu demokracie (EED) Jerzyho Pomianowského o výročnej správe EED za rok 2019

16. marca 2020 od 17.15 do 18.30 h  (schôdza koordinátorov)

Za zatvorenými dverami

8. Schôdza koordinátorov

* * *

17. marca 2020 od 9.00 h

9. Výmena názorov s predsedom Parlamentného zhromaždenia OBSE Georgeom Tseretelim

17. marca 2020 od 9.45 h

10. Strategické partnerstvo EÚ – Japonsko: rok vykonávania
– Výmena názorov s výkonným riaditeľom pre Áziu a Tichomorie ESVČ Gunnarom Wiegandom

11. Vzťahy EÚ – Čína: Priority samitu EÚ – Čína v marci 2020
– Výmena názorov s výkonným riaditeľom pre Áziu a Tichomorie ESVČ Gunnarom Wiegandom

12. Závery samitu EÚ – India, ktorý sa konal 13. marca 2020 v Bruseli
– Výmena názorov s výkonným riaditeľom pre Áziu a Tichomorie ESVČ Gunnarom Wiegandom

17. marca 2020 od 12.15 h

13. Služobná cesta do Turecka (Ankara a Mardin), 24. – 27. februára 2020

AFET/9/01769

         Správa pre výbor

17. marca 2020 od 14.30 do 18.30 h

*** Elektronické hlasovanie ***

14. Voľba druhého, tretieho a štvrtého podpredsedu

15. Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k západnému Balkánu pred samitom v roku 2020

AFET/9/02113

 2019/2210(INI) 

 

Spravodajca:

 

Tonino Picula (S&D)

PR – PE646.913v01-00
AM – PE648.421v01-00

Gestorský výbor:

 

AFET

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

INTA –

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

PA – PE646.975v03-00
AM – PE648.388v01-00

 

         prijatie návrhu správy

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 2. marec 2020, 11.00 h

16. Usmernenia pre rozpočet na rok 2021 – Oddiel III

AFET/9/02137

 2019/2213(BUD) 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Nikos Androulakis (S&D)

PA – PE646.992v01-00
AM – PE648.365v01-00

Gestorský výbor:

 

BUDG –

Pierre Larrouturou (S&D)

PR – PE647.107v01-00
AM – PE648.461v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 21. február 2020, 11.00 h

*** Koniec elektronického hlasovania ***

17. marca 2020 od 15.15 do 15.30 h

Spoločne s Výborom pre rozvoj, článok 58 (pozri osobitný návrh programu)

17. Zriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Spravodajcovia:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

AFET, DEVE

 

 

 

17. marca 2020 od 15.30 do 17.00 h

Spoločne s Výborom pre rozpočet a Výborom pre rozvoj

18. Externá činnosť Európskej investičnej banky
– Výmena názorov s prezidentom EIB Wernerom Hoyerom

17. marca 2020 od 17.00 h

19. Výmena názorov s predsedom brazílskej spolkovej poslaneckej snemovne Rodrigom Maiaom

20. Rôzne otázky

21. Nasledujúce schôdze

         15. apríla 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

         16. apríla 2020 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 10. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia