Förslag till föredragningslista - AFET_OJ(2024)01-22_1Förslag till föredragningslista
AFET_OJ(2024)01-22_1

AFET_OJ(2024)01-22_1

 

 

Utskottet för utrikesfrågor

 

AFET(2024)0122_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Tisdagen den 23 januari 2024 kl. 9.00–9.15  (gemensamt sammanträde)  och kl. 9.15–12.00 och kl. 12.15–12.30  (gemensamt sammanträde)  och kl. 14.30–17.30 och kl. 17.30–18.30  (samordnarnas sammanträde)

Bryssel

Lokal: SPAAK (3C050)

23 januari 2024 kl. 9.00–9.15  (gemensamt sammanträde)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

*** Elektronisk omröstning ***

Tillsammans med utskottet för konstitutionella frågor

3. Fördjupad integration i EU inför framtida utvidgningar

CJ20/9/12587

 2023/2114(INI) 

 

Föredragande:

 

Petras Auštrevičius (Renew)
Pedro Silva Pereira (S&D)

PR – PE752.948v01-00
AM – PE756.249v01-00

Ansvarigt utskott:

 

AFET, AFCO

 

 

  Antagande av förslag till betänkande

  (se separat förslag till föredragningslista)

  Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 17 november 2023 kl. 17.00

23 januari 2024 kl. 9.15–9.30

*** Elektronisk omröstning ***

4. Ansvarsfrihet 2022: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten

AFET/9/12832

 2023/2134(DEC) COM(2023)0391[06] – C9-0253/2023

 

Föredragande av yttrande:

 

Katalin Cseh (Renew)

PA – PE755.025v01-00
AM – PE757.851v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT

Luke Ming Flanagan (The Left)

PR – PE753.482v01-00

  Antagande av förslag till yttrande

  Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 13 december 2023 kl. 16.00

5. Ansvarsfrihet 2022: EU:s allmänna budget – kommissionen

AFET/9/12736

 2023/2129(DEC) COM(2023)0391[01] – C9-0248/2023

 

Föredragande av yttrande:

 

Katalin Cseh (Renew)

PA – PE755.024v02-00
AM – PE757.850v02-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT

Isabel García Muñoz (S&D)

PR – PE753.552v01-00

  Antagande av förslag till yttrande

  Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 13 december 2023 kl. 16.00

6. Riktlinjerna för budgeten 2025 – Avsnitt III

AFET/9/13676

 2023/2220(BUI) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Katalin Cseh (Renew)

AL – PE757.916v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG

Victor Negrescu (S&D)

PR – PE758.108v01-00

  Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse

*** Slut på den elektroniska omröstningen ***

* * *

23 januari 2024 kl. 9.30–11.00

Tillsammans med utskottet för utveckling och underutskottet för säkerhet och försvar

7. Europeiska unionens strategi i Sahel

AFET/9/13942

  Utfrågning

  (se separat förslag till föredragningslista)

* * *

23 januari 2024 kl. 11.00–12.00  (inom stängda dörrar)

Tillsammans med delegationen för förbindelserna med Mercosur (DMER)

8. Diskussion med utrikestjänsten om gränstvisten mellan Venezuela och Guyana

* * *

GÅ TILL SAMMANTRÄDESLOKALEN ANTALL (2Q2)

23 januari 2024 kl. 12.15–12.30  (gemensamt sammanträde)

Tillsammans med utskottet för industrifrågor, forskning och energi

9. Associeringsavtal om tredjeländers deltagande i unionsprogram

ITRE/9/13820

 2023/3018(RSP) 

 

Medföredragande:

 

Jean-Lin Lacapelle (ID)
Christian Ehler (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

ITRE

 

 

Godkännande av en fråga för muntligt besvarande och antagande av förslag till resolution till följd av en fråga för muntligt besvarande (se separat förslag till föredragningslista)

* * *

23 januari 2024 kl. 14.30–15.00  (inom stängda dörrar)

10. Rapport från toppmötet mellan EU och Kina

* * *

23 januari 2024 kl. 15.00–17.30

11. Diskussion med utrikestjänsten om genomförandet av det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan och presentation av den fördjupade analysen om ett fördjupat samarbete mellan EU och Japan

12. Diskussion med kommissionen och utrikestjänsten om den politiska situationen i Serbien efter valet

13. Diskussion med kommissionen och utrikestjänsten om den politiska situationen i Albanien

23 januari 2024 kl. 17.30–18.30  (inom stängda dörrar)

14. Samordnarnas sammanträde

* * *

15. Övriga frågor

16. Kommande sammanträden

  12 februari 2024 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

  13 februari 2024 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 22 januari 2024
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy