25.10.2011
AFET_PA(2011)474076
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udenrigsudvalget
til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav
(KOM(2011)0290 - C7-0135/2011 - 2011/0138(COD))
Ordfører for udtalelse: Andrey Kovatchev

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 210kWORD 481k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik