25.10.2011
AFET_PA(2011)474076
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Ārlietu komiteja
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas
(COM(2011)0290 - C7-0135/2011 - 2011/0138(COD))
Atzinumu sagatavoja: Andrey Kovatchev

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 504kWORD 296k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika