25.10.2011
AFET_PA(2011)474076
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre zahraničné veci
pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti
(KOM(2011)0290 - C7-0135/2011 - 2011/0138(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Andrey Kovatchev

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 511kWORD 444k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia