24.7.2019
AFET_PA(2019)639811
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre zahraničné veci
pre Výbor pre rozpočet
k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020
(2019/2028(BUD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Michael Gahler

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 109kWORD 63k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia