28.10.2016
AFET_PR(2016)578686
ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА
относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Алжирската демократична народна република, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Алжирската демократична народна република за общите принципи на участие на Алжирската демократична народна република в програми на Съюза
(16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE))
Комисия по външни работи
Докладчик: Пиер Антонио Панцери

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 618kWORD 45k
Правна информация - Политика за поверителност