28.10.2016
AFET_PR(2016)578686
UDKAST TIL HENSTILLING
om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet om de generelle principper for Den Demokratiske Folkerepublik Algeriets deltagelse i EU-programmerne
(16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE))
Udenrigsudvalget
Ordfører: Pier Antonio Panzeri

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 334kWORD 50k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik