28.10.2016
AFET_PR(2016)578686
SUOSITUSLUONNOS
esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro-Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Algerian demokraattisen kansantasavallan puitesopimusta Algerian demokraattisen kansantasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä
(16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE))
Ulkoasiainvaliokunta
Esittelijä: Pier Antonio Panzeri

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 321kWORD 44k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö