28.10.2016
AFET_PR(2016)578686
REKOMENDACIJOS PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos asociaciją, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo projekto
(16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE))
Užsienio reikalų komitetas
Pranešėjas: Pier Antonio Panzeri

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 541kWORD 50k
Teisinė informacija - Privatumo politika