28.10.2016
AFET_PR(2016)578686
IETEIKUMA PROJEKTS
par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku par vispārējiem principiem Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas līdzdalībai Savienības programmās
(16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE))
Ārlietu komiteja
Referents: Pier Antonio Panzeri

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 542kWORD 50k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika