28.10.2016
AFET_PR(2016)578686
PROIECT DE RECOMANDARE
referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Algeriană Democratică și Populară, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară privind principiile generale de participare a Republicii Algeriene Democratice și Populare la programele Uniunii
(16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE))
Comisia pentru afaceri externe
Raportor: Pier Antonio Panzeri

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 475kWORD 44k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate