28.10.2016
AFET_PR(2016)578686
FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION
om förslaget till rådets beslut om undertecknande på unionens vägnar och provisorisk tillämpning av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Demokratiska folkrepubliken Algeriet om de allmänna principerna för Demokratiska folkrepubliken Algeriets deltagande i unionens program
(16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE))
Utskottet för utrikesfrågor
Föredragande: Pier Antonio Panzeri

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 326kWORD 44k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy