Nacrt izvješća - AFET_PR(2018)616851Nacrt izvješća
AFET_PR(2018)616851

NACRT PREPORUKE
o Nacrtu odluke Vijećao sklapanju, u ime Unije, okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije, s druge strane
(15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))
Odbor za vanjske poslove
Izvjestitelj: Francisco José Millán Mon

29.1.2018

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: