Proiect de raport - AFET_PR(2018)616851Proiect de raport
AFET_PR(2018)616851

PROIECT DE RECOMANDARE
referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte
(15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))
Comisia pentru afaceri externe
Raportor: Francisco José Millán Mon

29.1.2018

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: