Osnutek poročila - AFET_PR(2018)616851Osnutek poročila
AFET_PR(2018)616851

OSNUTEK PRIPOROČILA
o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani
(15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))
Odbor za zunanje zadeve
Poročevalec: Francisco José Millán Mon

29.1.2018

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: