26.11.2018
AFET_PR(2018)630661
NÁVRH SPRÁVY
o budovaní kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie
(2018/2159(INI))
Výbor pre zahraničné veci
Soraya Post

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 150kWORD 34k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia