30.9.2019
AFET_PR(2019)641241
NÁVRH SPRÁVY
o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2018 - výročná správa za rok 2018
(2019/0000(INI))
Výbor pre zahraničné veci
Spravodajkyňa: Isabel Wiseler-Lima

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 192kWORD 54k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia