28.9.2020
AFET_PR(2020)655684
NÁVRH SPRÁVY
o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou
(2019/2202(INI))
Výbor pre zahraničné veci
Spravodajca: Michael Gahler

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 172kWORD 50k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia