Udkast til betænkning - AFET_PR(2022)703208Udkast til betænkning
AFET_PR(2022)703208

UDKAST TIL BETÆNKNING
om Kommissionens 2021-rapport om Bosnien-Hercegovina
(2021/2245(INI))
Udenrigsudvalget
Ordfører: Paulo Rangel

4.4.2022

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: