Mietintöluonnos - AFET_PR(2022)703208Mietintöluonnos
AFET_PR(2022)703208

MIETINTÖLUONNOS
Bosnia ja Hertsegovinaa koskevasta komission vuoden 2021 kertomuksesta
(2021/2245(INI))
Ulkoasiainvaliokunta
Esittelijä: Paulo Rangel

4.4.2022

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: