Pranešimo projektas - AFET_PR(2022)703208Pranešimo projektas
AFET_PR(2022)703208

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl Komisijos 2021 m. ataskaitos dėl Bosnijos ir Hercegovinos
(2021/2245(INI))
Užsienio reikalų komitetas
Pranešėjas: Paulo Rangel

4.4.2022

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: