Návrh správy - AFET_PR(2022)703208Návrh správy
AFET_PR(2022)703208

NÁVRH SPRÁVY
o správe Komisie o Bosne a Hercegovine za rok 2021
(2021/2245(INI))
Výbor pre zahraničné veci
Spravodajca: Paulo Rangel

4.4.2022

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: