Osnutek poročila - AFET_PR(2022)703208Osnutek poročila
AFET_PR(2022)703208

OSNUTEK POROČILA
o poročilu Komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2021
(2021/2245(INI))
Odbor za zunanje zadeve
Poročevalec: Paulo Rangel

4.4.2022

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: