Stanovisko - AGRI_AD(2014)537498Stanovisko
AGRI_AD(2014)537498

STANOVISKO
Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách
(COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Navrhovatelka: Daciana Octavia Sârbu

10.11.2014

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: