Arvamus - AGRI_AD(2014)537498Arvamus
AGRI_AD(2014)537498

  ARVAMUS
  Esitaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  Saaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uuendtoidu kohta
  (COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
  Arvamuse koostaja: Daciana Octavia Sârbu

  10.11.2014

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: