Lausunto - AGRI_AD(2014)537498Lausunto
AGRI_AD(2014)537498

  LAUSUNTO
  maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta
  ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle
  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uuselintarvikkeista
  (COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
  Valmistelija: Daciana Octavia Sârbu

  10.11.2014

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: