Vélemény - AGRI_AD(2014)537498Vélemény
AGRI_AD(2014)537498

VÉLEMÉNY
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére
az új élelmiszerekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0894 - C8-0487/2013 - 2013/0435(COD))
A vélemény előadója: Daciana Octavia Sârbu

10.11.2014

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: