10.11.2014
AGRI_AD(2014)537498
OPINIA
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności
(COM(2013) 894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Daciana Octavia Sârbu

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 866kWORD 800k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności