10.11.2014
AGRI_AD(2014)537498
AVIZ
al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi
(COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Raportoare pentru aviz: Daciana Octavia Sârbu

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 870kWORD 828k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate