AVIZ
al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi
(COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Raportoare pentru aviz: Daciana Octavia Sârbu

10.11.2014

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: