23.7.2015
AGRI_AD(2015)552056
СТАНОВИЩЕ
на комисията по земеделие и развитие на селските райони
на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ветеринарномедицинските продукти
(COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD))
Докладчик (по становище): Марит Полсен

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1125kWORD 1253k
Правна информация - Политика за поверителност