23.7.2015
AGRI_AD(2015)552056
ARVAMUS
Esitaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Saaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus veterinaarravimite kohta
(COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD))
Arvamuse koostaja: Marit Paulsen

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 867kWORD 1074k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika