23.7.2015
AGRI_AD(2015)552056
LAUSUNTO
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinlääkkeistä
(COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD))
Valmistelija: Marit Paulsen

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 806kWORD 812k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö