23.7.2015
AGRI_AD(2015)552056
NUOMONĖ
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto
pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui
dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl veterinarinių vaistų
(COM(2014) 0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD))
Nuomonės referentė: Marit Paulsen

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 1001kWORD 978k
Teisinė informacija - Privatumo politika