23.7.2015
AGRI_AD(2015)552056
MNENJE
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini
(COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD))
Pripravljavka mnenja: Marit Paulsen

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 1136kWORD 994k
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov