23.7.2015
AGRI_AD(2015)552056
YTTRANDE
från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om veterinärmedicinska läkemedel
(COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD))
Föredragande av yttrande: Marit Paulsen

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 816kWORD 1098k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy