2.3.2017
AGRI_AD(2017)592126
AVIZ
al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
referitor la uleiul de palmier și defrișarea pădurilor tropicale
(2016/2222(INI))
Raportor pentru aviz: Florent Marcellesi

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 608kWORD 77k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate